Bingöl Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kuruldu

Bingöl Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BÜGEV) kuruldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Dr. Cevdet Yılmaz, Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak’ın da aralarında bulunduğu Vakfın ilk Mütevelli Heyeti Toplantısı, Bingöl Valisi Kadir Ekinci’nin de katılımıyla Bingöl Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Temel amacı Bingöl Üniversitesi’nin fiziki yapısını geliştirmek, korumak ve yaşatmak, öğrencilerin eğitimine her türlü katkıda bulunmak ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlamak, bilginin artırılmasını ve toplumsal düzeyde yaygınlaştırılmasını sağlamak ile öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarını ve akademik gelişimlerini desteklemek olan BÜGEV, ilk toplantısını Bingöl Üniversitesi Sosyal Tesislerinde yaptı. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Dr. Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak ve vakfın mütevelli heyeti katıldı. Toplantıda geçici yönetim kurulu üyeleri, asil yönetim kurulu üyelerini seçerek görev tescilinde bulundu.

Aynı zamanda BÜGEV’in Onursal Başkanı da olan Dr. Cevdet Yılmaz, vakfın kurulmasının Bingöl Üniversitesi için önemli bir durum olduğunun altını çizdi. Vakfın çalışma alanlarının geniş olması gerektiğini ifade eden Yılmaz, özellikle Bingöllü işadamlarının vakfa ciddi destek sunmaları gerektiğini ifade ederek; “Bingöl Üniversitesi Bingöl ve ülkemiz için çok önemli bir kurum. Üniversitemizin daha ileriye gitmesi için kurulan vakfımıza destek olunmasını temenni ediyoruz. Üniversitemiz için hayırlı olsun” dedi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci ise vakfın Bingöl Üniversitesi adına çok önemli olacağını belirtti. Vali Ekinci, vakfın üniversite ve Bingöl adına hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Ekinci, “BÜGEV’in kurulması ile üniversitenin gelişimi daha da hızlanacaktır. Öğrenciler için de güzel imkânlar sağlayacaktır. Biz de Valilik olarak desteklerimizle her zaman vakfımızın yanında olmaya çalışacağız” diye konuştu.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ise günümüzde vakıfların üniversiteler için mali ve akademik gelişimde alternatif bir kaynak oluşturduğunun altını çizdi. Rektör Prof. Dr. Çapak, “Öğrencilere burs verilmesi yanı sıra üniversitemizin geliştirilmesi ve akademik çalışmaların teşvik edilmesi için artık vakıf imkanlarından da istifade edeceğiz. Bingöl halkının da vakfımıza destek vereceğini ümit ediyoruz. Vakfımızın üniversitemize ve Bingöl’ümüze hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. 

Vakıf Mütevelli Heyetinde Dr. Cevdet Yılmaz, Prof Dr. İbrahim Çapak, Hüsamettin Korkutata, Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, Prof Dr. Mehmet Barca, Prof. Dr. Hakan Olgun, Metin Suna, Müslüm Ayyıldız, Veli Akça, Ahmet Budan, Ferit Yaraşir, Abdurrahim Özge ve Burhan Çingay gibi isimler yer alıyor.

Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, Prof Dr. Hakan Olgun, Müslüm Ayyıldız, Metin Suna, Veli Akça,  Prof Dr. M. Mahfuz Söylemez’den oluşuyor.

VAKFIN GAYESİ VE FAALİYET ALANLARI

Vakfın tüzüğünde vakfın kuruluş amacı ve faaliyet alanları şu şekilde tanımlandı:

a) Bingöl Üniversitesi’nin fiziki yapılaşmasının tamamlanmasını; sahip olduğu binaların korunup yaşatılmasını; ihtiyaç halinde genişletilmesini, geliştirilmesini ve onarılmasını sağlamak.

b) Üniversite birimlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü demirbaş eşya veya sarf malzemelerini, araç ve gereçleri temin etmek. Üniversite altyapısı, teknolojisi ve malzemeleri ile araştırma, geliştirme ve uygulama projelerinin masraflarını ve projelerle ilgili diğer ihtiyaçları kısmen veya tamamen karşılamak.

c) Öğrencilerin barınmaları için yurt binaları inşa etmek ve bu yurtları işletmek; eğitimlerini sürdürmeleri ve bilimsel çalışmalarını gerçekleştirmeleri için öğrencilere yurt içi ve yurt dışı eğitim ihtiyaçlarında kullanılmak üzere burs vermek; öğrencilerin her türlü bilimsel çabalarını desteklemek.

d) Öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarını, projelerini, yurt içi ve yurt dışı araştırma faaliyetlerini desteklemek; öğretim elemanlarının akademik gelişim ve tecrübelerini artırmak için yurt içi ve yurt dışı çalışmalarına maddi destek sağlamak; üniversite için yurt içi ve yurt dışından akademik niteliği yüksek öğretim elemanları temin etmek ve bu süreçte gerekli desteği vermek.

e) Mevcut üniversite kütüphanesini geliştirmek; ulusal ve uluslararası matbu ve dijital eserlerle desteklemek;  bu amaçla yazılı, sesli ve görsel materyal, kitap ve yayın bağışı kabul etmek.

f) Yayın evi kurmak ve işletmek; akademik alanda üretilmiş klasik kaynak eserler ile yeni çalışmaları ve Bingöl Üniversitesi öğretim elemanlarının kitaplarını yayımlamak, dağıtmak, satmak.

g) Ulusal ve uluslararası panel, sempozyum ve konferans, atölye çalışması gibi bilimsel faaliyetler düzenlemek, bu faaliyetlere katılmak ya da destek vermek.

h) Akademik alandaki bilimsel çalışmaları duyurmak üzere periyodik, hakemli, hakemsiz dergiler yayınlamak.

i) Bingöl Üniversitesi öğretim elemanlarının kitap, makale ve bilimsel diğer çalışmaları ile akademik alanda üretilmiş eski kitaplar ile yeni çalışmaları erişimi kontrollü veya genel olarak, internet ortamında yayınlamak, internet televizyonu ve radyosu kurmak, bu yayınları elektronik araçlarla çoğaltmak, dağıtmak.

j) Kamu çalışanları ile diğer istekliler için kurs ve seminerler düzenlemek,

k) Vakfın faaliyetleri için bağışlanan ayni, nakdi ve şartlı bağışları toplamak, bu bağışları vakfın gayesine uygun şekilde kullanmak.

l) Vakfın gelirini artırmak amacıyla her türlü ticari işletmeler ve şirketler kurmak veya kurulmuş olanlara ortak olmak, paylarını satın almak ve satmak, bu ticari kuruluşları işletmek ve kiraya vermek.

m) Vakfın gayesini gerçekleştirmeye katkı sağlayan dini, ilmi, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak; üniversitenin toplumsal ve akademik düzeyde tanınırlığını artırmak için her türlü çabayı göstermek.

n) Vakfın gayesine uygun konularda aynı gayeler için çalışan yurt içi ve yurt dışı diğer vakıf veya kurumları desteklemek; bu vakıf ve kurumlarla işbirliği yapmak, platform ve üst yapı teşekküllerinde yer almak.

o) Akademik birimlerin yanı sıra kampüs içindeki caminin İlahiyat Fakültesi öğrencileri için mesleki tatbikat ortamı olarak kullanılması nedeniyle gerektiğinde camiinin giderlerinin karşılanmasına öncülük etmek ve katkı sağlamak.